"ADHD-Nederland: omdat jezelf zijn werkt! "

ADHD of ADD en hoogbegaafdheid (volwassenen)

Geregeld komen mensen bij ons die last hebben van zowel ADHD/ADD als van hoogbegaafd zijn. De meeste zorgverleners zien dat als twee verschillende ‘problemen’. Wij denken: je kunt het één niet los zien van het ander. Het is ondoenlijk de grens te bepalen tussen wat veroorzaakt wordt door ADHD of ADD en wat door hoogbegaafdheid. En het is ook niet nodig.

Wij zien de gedragskenmerken als een symptoom en kijken verder: hoe kan iemand beter omgaan met de vele prikkels die hij verwerkt. Want dat heeft ADHD vaak gemeenschappelijk met hoogbegaafdheid: veel prikkels binnen laten komen en veel prikkels ‘herkauwen’ van binnen.

Coaching bij ADHD / ADD en hoogbegaafdheid

Wij vinden het leuk met slimme mensen te werken. Slimme, soms ook hoogbegaafde mensen, hebben veelal een hoop trucjes ontwikkeld om het leven door te komen. Trucjes die door juffen en meesters, door werkgevers, door anderen in de nabije omgeving niet doorzien worden. Als ADHD-er of ADD-er die ook hoogbegaafd is ‘kom je er dan mee weg’, maar het kost een boel energie. Als het goed is prikken onze coaches er wél doorheen en helpen ze je dichter bij je kwaliteiten te komen. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen met ADHD / ADD en hoogbegaafdheid.