"ADHD-Nederland: omdat jezelf zijn werkt! "

ADHD of ADD en hoogbegaafdheid (kinderen)

Bij hoogbegaafdheid en ADD/ADHD is oorzaak en gevolg bij de problemen vaak moeilijk uit elkaar te halen, want:

  • slimme kinderen kunnen zich gaan vervelen op school. De gedragskenmerken van deze verveling kunnen verward worden met ADD/ADHD
  • slimme kinderen kunnen zich van veel meer bewust zijn dan meer doorsnee intelligente kinderen. Dat geeft een overdaad aan informatie, wat toch wel teveel kan zijn voor het wel slimme maar ook nog kleine mensenkind
  • slimme kinderen denken vaak alvast voor anderen. Dat geeft nog veel meer gedachtes dan je normaal al voor jezelf hebt. Een vol hoofd kan leiden tot ADHD-/ADD-gedrag
  • niet iedere leerkracht, zwemjuf en andere volwassene in de buurt van een hoogbegaafd kind begrijpt een dergelijk kind. Het niet begrepen worden kan voor het kind ernstig verwarrend zijn. “Hoe kan het dat ik intellectuele en vaak ook emotionele dingen beter begrijp dan volwassenen?” Daardoor ontstaat soms onzekerheid en vaak frustratie.
  • als reactie op al het voorgaande kan het hoogbegaafde kind een tegengestelde beweging maken namelijk stoppen met prikkels opnemen. Dan wordt dit al gauw voor ADD aangezien
  • de verveling op zichzelf kan ook tot braniegedrag leiden, tot niet meer sensitief zijn voor anderen en dus ook als ADHD-gedrag uitgelegd worden

Ja en nu? Wij denken dat het niet gaat om wat er allemaal mis is gegaan en waar iemand vast is gelopen. Waar het om gaat is iemand weer bij zijn kwaliteiten brengen, bij zelfvertrouwen en een manier van in het leven staan waarin je je lekker voelt en je talenten (slimheid) tot hun recht komen. Hoe de diagnose luidt blijkt daarbij van minder groot belang. Wij hebben veel ervaring met hoogbegaafde mensen. Het is vrijwel altijd een leuk ‘spel’ in de coaching om te zorgen dat we daadwerkelijk patronen doorbreken. Zowel kinderen als volwassenen moeten vaak wennen, in positieve zin, aan onze andere aanpak. Want ben je gewend met je intellect iedereen altijd de baas te zijn, dat is niet waar we in coaching naar op zoek zijn, omdat dat je niet verder helpt. Een mooie balans dus tussen respect voor de hoogbegaafdheid en het eromheen werken omdat het emotionele welbevinden ook gevoed moet worden.