Ziekteverzuim/ WVP

Oktober 2014

Iedere werknemer is wel eens ziek. Wanneer er meer aan de hand lijkt te zijn dan een gewoon griepje of wanneer er sprake is van opvallend frequente of lange ziekteperioden dan is het zaak om de achterliggende oorzaak te bekijken. In onze ervaring kan onze begeleiding een verkortend effect hebben op de ziekteperiode en uiteindelijk langduriger uitval voorkomen.

In de Wet Verbetering Poortwachter staan diverse regelingen opgesomd over hoe werkgevers met zieke werknemers dienen om te gaan. Werkgevers, werknemers en arbo-artsen worden verplicht samen te werken en een bepaald stappenplan te doorlopen in geval van ziekmelding.

AD(H)D & Werk heeft de expertise om in al deze
stappen hulp en advies te bieden.