Ziekteverzuim

Oktober 2014

Hard werken, veel werken, doorwerken. Toch maar proberen die deadlines te halen. Grootse plannen, gebrek aan focus. Het (h)erkennen van je eigen grenzen is moeilijk. Door stelselmatig je grenzen te overschrijden ligt een langdurige ziekmelding op de loer. AD(H)D & Werk kan hulp bieden om ziekteverzuim te voorkomen of te verkorten. Werkgevers zoeken productieve werknemers en zien je liever ziek dan beter. Vaak zijn zij dan ook genegen om jou middels begeleiding beter te leren functioneren.

Wanneer je toch ziek thuis komt te zitten heb je wel een inkomen nodig. Wanneer je een baan hebt dan meldt je je ziek bij je werkgever, deze heeft een verplichting je loon de eerste twee jaar door te betalen (voor ten minste 70%). Daarnaast is je werkgever op basis van de Wet Verbetering Pootwachter verplicht je te ondersteunen in jou re-integratie. En jij bent, volgens diezelfde wet, verplicht om daar aan mee te werken.

Na twee jaar ziekte zal jouw werkgever bij het UWV een aanvraag doen voor een WIA-uitkering.
De inzet van jou en je werkgever voor jouw re-integratie zal dan getoetst worden.