WW

Oktober 2014

Wanneer je een baan hebt bouw je een reserve op voor het geval dat je werkloos raakt.
Er zijn een aantal regels verbonden aan het aanvragen van een WW.
Helaas zijn er momenteel geen mogelijkheden om vanuit het UWV budget te verkrijgen voor re-integratie. Uiteraard willen wij samen met jou wel kijken naar hoe je weer snel op de arbeidsmarkt terug kunt komen.
Vaak is een kleine investering al voldoende.

In een persoonlijk en vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we een plan van aanpak maken.