Werknemer met AD(H)D

Oktober 2014

Een werknemer met AD(H)D, wat nu?

Immers:
mensen met AD(H)D zijn creatief, hebben duizend-en-één ideeën, zitten vol energie en humor!

Maar:
een werknemer met AD(H)D is snel afgeleid, heeft moeite met samengestelde taken maar ook met te ‘simpel’ werk, kan zijn energie slecht reguleren en heeft grote moeite met autoriteit.
In de realiteit is het allemaal niet zo zwart/wit. AD(H)D kan zeker effect hebben op het functioneren op de werkvloer. Zowel positief als negatief. Maar vaak kan begrip voor hoe iemand werkt en kennis van wat iemand nodig heeft helpen een fijne werkomgeving te scheppen waar iemand tot zijn recht komt en goed kan functioneren. AD(H)D & Werk biedt de cliënt een combinatie van coaching op het gebied van AD(H)D en coaching op het gebied van werk. Je laat jezelf toch niet thuis wanneer je naar je werk gaat!?

Wij bieden trajecten om de werknemer beter te laten functioneren en begeleiding
op de werkplek maar ook 1e- en 2e- spoor re-integratietrajecten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Handig om te weten:
Het UWV kan bijdragen bij de begeleiding van werknemers met AD(H)D. Er bestaan bijvoorbeeld
diverse regelingen voor het aannemen van mensen vanuit de ziektewet
of mensen met een arbeidshandicap. Wij kunnen daar verder over informeren.