Werkgeversregelingen

Oktober 2014

Er bestaan verschillende door het UWV en de belastingdienst gefaciliteerde regelingen die het voor werkgevers gunstig kunnen maken om iemand vanuit een uitkeringssituatie (of een indicatie WSW) in dienst te nemen.

*Proefplaatsing.
Als een nieuwe werkgever niet zeker weet of iemand een baan wel aankan, is het mogelijk iemand op proef aan te nemen. Er wordt dan een overeenkomst gemaakt waarbinnen met behoud van uitkering drie maanden gewerkt kan worden. De werkgever moet de intentie hebben om na deze proefperiode een dienstverband aan te gaan.

*No-riskpolis.
Als een werkgever je in dienst neemt terwijl je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt en je wordt in de eerste vijf jaar dat je werkt ziek, dan zal dat de werkgever weinig kosten. Als je ziek wordt, krijgt je werkgever het door te betalen loon namelijk voor een groot deel terug van het UWV. Heel soms is een verlenging van de termijn van vijf jaar mogelijk. Als je een Wajong-uitkering hebt, geldt de no-risk polis tijdens je hele carrière.

*Premiekorting.
Als een werkgever iemand in dienst neemt met een arbeidsongeschiktheiduitering (WGA, Wajong, WAO, WAZ), krijgt hij of zij korting op werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidspremies die hij of zij betaalt. Deze korting geldt maximaal drie jaar.

*Subsidies. Een werkgever kan subsidies aanvragen voor bepaalde aanpassingen aan je werkplek. Er moet dan wel een dienstverband van ten minste 6 maanden zijn. De vergoeding bedraagt maximaal 50% van het minimumloon per jaar.

Voor werknemers die vanuit de WAJONG worden aangenomen zijn er nog enkele extra voordelen:
*Jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten zie tegemoetkoming
*Een werkgever kan een jongehandicaptenkorting verrekenen over de te betalen premies Zie korting.
*In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid een werknemer vanuit de Wajong minder loon te betalen, het loon wordt dan vanuit de uitkering aangevuld. Zie werknemer met uitkering

Meer weten?
Kom langs voor een vrijblijvende kennismaking waarin we specifiek naar jouw situatie kijken.