WAJONG

Oktober 2014

De WAJONG (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten) Is bedoeld voor mensen die door een structurele beperking (ontstaan voor volwassenheid) verminderd kunnen werken. Het UWV beslist of je voor een WAJONG in aanmerking komt.

Ook vanuit de WAJONG is het mogelijk om te re-integreren, het aanvragen van een IRO is ook hier mogelijk.

Per 1 januari 2015 trad de nieuwe Participatiewet in werking. Met deze wet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Met de komst van de Participatiewet gaat er voor het aanvragen van een WAJONG-uitkering het één en ander veranderen. Enkel bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid wordt nog een WAJONG toegewezen.

Voor werkgevers zijn er een aantal voordelen om een Wajongere in dienst te nemen, zij kunnen aanspraak maken op bijvoorbeeld subsidies voor begeleiding of een compensatie voor ziektekosten of aanpassingen aan de werkplek.