Start opleiding AD(H)D-coach

19 september 2016

Een 20-daagse opleiding die erop gericht is mensen met (een vermoeden van) AD(H)D op een positieve manier te begeleiden. Heb je in je werk veel te maken met mensen met ADHD of ADD, bijvoorbeeld in het onderwijs, de zorg of re-integratie? Of denk je er over om coach te worden? Lees hier meer over deze opleiding, bekijk de brochure, of mail naar info@adhd-nederland.nl.