Re-integratie

Oktober 2014

Wanneer je ziek thuis zit dan heeft jouw werkgever een ondersteunende verplichting om te zorgen dat jij zo snel en zo duurzaam mogelijk weer kunt functioneren. Hier speel jij ook een rol in. Via de regels zoals opgesteld in de Wet Verbetering Poortwachter en eventueel in je eigen cao zijn er een aantal stappen die moeten worden doorlopen. Bij al deze stappen kan AD(H)D& Werk ondersteuning bieden.

*1e spoor: Allereerst zal gekeken worden of het mogelijk is dat je terug zult keren in je eigen functie. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld je takenpakker iets aan te passen. Mocht dat niet lukken dan gaan we kijken of er binnen het bedrijf andere functies zijn waar jij goed in zou kunnen passen

*2e spoor: Wanneer er binnen het bedrijf geen mogelijkheden zijn voor jou om goed te werken dan wordt de blik naar buiten gericht. In welke functie kom jij het best tot je recht? Waar zou je deze functie kunnen vinden?

Samen met jou en jouw werkgever bekijken we jouw unieke situatie en stellen we een plan van aanpak op. Een kennismaking is vrijblijvend!