Outplacement / 2e – spoor

Oktober 2014

Wanneer duidelijk is dat de werknemer niet bij het bedrijf kan blijven moet de werknemer op zoek naar een mogelijkheden op de rest van de arbeidsmarkt (traject 2e-spoor / outplacement).

De werkgever draagt zorg voor het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die een andere passende werkkring of carrièrebestemming moeten vinden. Het beoogde resultaat van zo’n traject is dat een werknemer duurzaam is herplaatst op een baan bij een andere werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd. 

AD(H)D & Werk kan deze trajecten verzorgen. Samen met de werknemer gaan wij kijken naar specifieke talenten en mogelijkheden. Wij gaan samen op zoek naar kwaliteiten en kansen en leren de werknemer zijn weg op de arbeidsmarkt te vinden.