Jobcoaching

Oktober 2014

Wanneer het niet lekker loopt in een functie kan het zin hebben om begeleiding te bieden specifiek gericht op de functie.
Jobcoaching omvat alle activiteiten die nodig zijn om de werknemer zo goed mogelijk binnen zijn baan te kunnen laten functioneren. Belangrijk hierbij is om zowel vanuit de werkgever als vanuit de werknemer te kijken, wat zijn de verwachtingen en hoe kunnen die waar gemaakt worden?

Wanneer een werknemer niet naar verwachting functioneert en dat wel eens te maken zou kunnen hebben met (aan ) AD(H)D (gerelateerde factoren) kunnen wij een helpende hand bieden. Samen met werkgever en werknemer stellen wij een plan op waarin aandacht is voor de wensen van beide kanten. Daarbij kijken we naar juist die punten die van belang zijn en schuwen generalisering. Het gaat immers om één individu en wat diegene nodig heeft om te kunnen excelleren in een functie.

Vaak zijn kleine aanpassingen aan de werkplek al voldoende om tot grote resultaten te komen.