IRO

Oktober 2014

Het UWV biedt een aantal mogelijkheden om jou te ondersteunen bij het vinden van werk.
AD(H)D & Werk kan je vanuit die mogelijkheden ondersteunen in het proces. Wij zijn bekend en succesvol bij het UWV en kunnen een rol spelen bij het opstellen, indienen en uitvoeren van jouw traject!

IRO
De letters IRO staan voor Individuele Re-integratie Overeenkomst. Dit is een door het UWV gefinancierd traject waarin jij op je eigen manier invulling kunt geven aan jouw terugkeer op de arbeidsmarkt. Zo’n traject is wel aan een aantal regels gebonden. Zo is het budget aan een maximum gebonden, duurt het traject maximaal twee jaar en is het doel primair het terugkeren op de arbeidsmarkt en het bereiken van uitkeringsonafhankelijkheid. Ook komen niet alle uitkeringsvormen in aanmerking voor zo’n traject. AD(H)D & Werk heeft met het UWV een overeenkomst afgesloten om deze trajecten uit te voeren. Wij stellen het traject met je op en verzorgen de aanvraag. Na goedkeuring gaan we met jou aan de slag om een passende werkplek mogelijk te maken. Vaak bieden wij een combinatie van individuele coaching op persoonlijk en werkgerelateerd gebied en groepstraining. Een IRO-traject is maatwerk en jij hebt dan ook grote invloed op de inhoud. Jouw motivatie om terug te keren op de arbeidsmarkt is een doorslaggevende factor voor succes.

In een kennismakingsgesprek bekijken we jouw specifieke situatie!