Bijstand

Oktober 2014

Bijstand wordt door de gemeente uitgekeerd, in samenwerking met het UWV. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor de re-integratie. Vaak werken ze daartoe samen met enkele re-integratiebureaus. In veel gemeenten is het echter ook mogelijk om door een persoonsgebonden regeling een eigen plan voor jouw re-integratie in te dienen. De gemeente kan dan de (gedeeltelijke of gehele) financiering op zich nemen. Wij kunnen dit met jou uitzoeken.

Neem contact op voor meer informatie!