Selene de Jong (kantoorteam)

Juni 2014

Selene is samen met Jolanda het eerste aanspreekpunt voor mensen die contact opnemen met het ADHD-centrum. Samen zorgen zij dat de opleidingen in goede banen geleid worden. Want je kunt wel goeie trainers hebben….het is ook fijn als de lunch geregeld is, als er een map is voor de cursisten en als de nieuwe opleidingsdata bekend zijn gemaakt. Ook als je ons een email stuurt dan is de kans groot dat Selene die met enthousiasme beantwoordt. Hiernaast beheert zij de website inhoudelijk en verzorgt ze onze nieuwsbrieven.

Om Selene te bereiken, kun je een digitaal berichtje sturen naar: s.dejong@adhd-nederland.nl

Terug naar Team