Angela

April 2014

Angela is 8 jaar en een heerlijk vindingrijke stuiterbal die iedereen op originele wijze weet te verrassen. Zeer charmant. Creatieve denker. Tegelijkertijd heeft ze veel veiligheid en omhulling nodig. Concentratie is een probleem. Haar gedachten zijn altijd op zoek naar uitdagingen. Ze ervaart een vol hoofd, een vol lijf en ze heeft regelmatig een woede-explosie.Angela is geadopteerd, haar biologische ouders kunnen niet voor haar zorgen. Haar biologische vader ziet ze af en toe maar met haar biologische moeder heeft ze geen contact. Haar adoptiemoeder is een sterke vrouw die haar meer balans gunt. School heeft aangegeven dat het gedrag van Angela een probleem is.
Met dit meisje hebben we gewerkt aan het bewust worden van haar hulpbronnen en het stemmingsladdertje geeft veel lucht en grip. De oplossingen van dit meisje zijn uiterst creatief! Vanuit systemisch werk gewerkt met biologische ouders en adoptiemoeder. Dit brengt Angela duidelijk rust. Ze mag er zijn zoals ze is, ongeacht ‘van wie’ ze is, en ze komt nu een stuk beter tot haar recht.