Paul

April 2014

Paul is 11 jaar en heeft het enorm druk in zijn hoofd. Hij is vaak zo overprikkeld dat sombere gevoelens hem overvallen, hier is hij heel bang voor. Hij voelt zich vaak anders dan anderen. Aansluiting zoeken en vinden bij leeftijdgenoten vindt hij moeilijk, hij voelt zich vaak niet begrepen. In het eerste gesprek horen we dat de vader Paul een zware depressie heeft gehad, dat Paul het oudste kind in het gezin is en zich zeer verantwoordelijk voelde. Paul heeft in die periode onbewust geprobeerd zijn vader en moeder te steunen en daardoor liep zijn toch al volle brein over. Paul heeft 2 jongere broers die hij als stoorzenders ervaart, hij zou graag zelf meer aandacht willen en heeft het gevoel echt voor zijn plek te moeten vechten.
In de coaching zijn we gaan uitzoeken met Paul wat activiteiten, gevoelens en dingen zijn die hem een goed gevoel bezorgen Dat gaf al veel rust en voor zijn gevoel grip op zijn stemming en onrust. Ook hebben we gewerkt met het Stemmingsladdertje (welke stappen zitten er van okee naar volledig gestresst, boos of verdrietig?). Met andere woorden: hoe kan ik zelf mijn eigen stemming positief beïnvloeden. Ook zijn we bezig geweest met te ontdekken welke gevoelens van hem zijn en welke van anderen (spiegelneuronen! Zie pagina xx). Paul pikt erg makkelijk stemmingen op. Paul ervaart meer rust, op school gaat het goed, hij kan zich beter concentreren, heeft meer rust in zijn hoofd en minder last van somberheid.